image

Faculty

GuoJD
Group Leader
 Jiandong Guo,   CV
Tel: 86-10-82648131    86-10-82649385
Email: jdguo@iphy.ac.cn
朱学涛
Xuetao Zhu 
Tel: 010-82649008
Email: xtzhu@iphy.ac.cn
Wang Weihua
Weihua Wang, CV
Tel: 86-10-82649055
Email: weihuawang@iphy.ac.cn 
刘笑然
Xiaoran Liu
Tel: 86-10-82649711  
Email: xiaoran.liu@iphy.ac.cn
Yang Fang
Fang Yang
Tel: 010-82649599
孟梦
Meng Meng
Tel: 86-10-82649599
Email: mengm@iphy.ac.cn

Postdoctoral Researchers

Miao Guangyao
Guangyao Miao
Tel: 010-82649436
Email:  gymiao@iphy.ac.cn 
谷明辉
Minghui Gu
Tel: 010-82649436
Email:  mhgu@iphy.ac.cn


Current Students

Mingyu Yang
Mingyu Yang
Email: mingyu_yang@iphy.ac.cn
Zhuang Ji
Zhuang Ji
Email: jz@iphy.ac.cn

Yang Zhiqiang
Zhiqiang Yang
Email: yzqawesome@126.com
Zhao Wanyin
Wanyin Zhao
Email: zwy8501@163.com
杨义鹏Yipeng Yang
Email: 2426844954@qq.com
王震

Zhen Wang
Tel: 010-82649436
Email: wangzhen96@ihep.ac.cn
苏智斌
Zhibin Su
Tel: 010-82649436
Email: zhibinsu@iphy.ac.cn
史雄飞
Xiongfei Shi
Tel: 010-82649436
Email: xfshi@iphy.ac.cn
林泽国
Zeguo Lin
Tel: 010-82649436
Email: zeguolin@iphy.ac.cn
丁兆晴
Zhaoqing Ding
Tel: 010-82649436
Email: zhaoqingding@iphy.ac.cn
Su Nuoyu
Nuoyu Su
Tel: 010-82649436
Email: nysu@iphy.ac.cn
Wang Enling
Enling Wang
Tel: 010-82649436
Email: wangenling@iphy.ac.cn
Wu Xiaofeng
Xiaofeng Wu
Tel: 010-82649436
Email: wuxiaofeng@iphy.ac.cn
陶志禹
Zhiyu Tao
Tel: 010-82649436
Email:  zytao@iphy.ac.cn

Former Members

(the position after graduation)
胡旻卉
Minhui Hu
PostDoc 2017
Founder of Zhongke Feitong Tech. Co.
Xue SiweiSiwei Xue
PostDoc 2021-2023
Associate Professor
 at Fuzhou University
Wang Zhiming
Zhiming Wang
Ph.D. 2011
Postdoc at Vienna University of Technology, Austria
Zhang Zhiqiang
Zhiqiang Zhang
Ph.D. 2012
Engineer at Thermo Fisher Co.

Feng Jiagui
Jiagui Feng
Ph.D. 2013
Postdoc at the University of Notre Dame, USA
Tang Yuanyuan
Yuanyuan Tang
Ph.D. 2013
at Iowa State University, USA
Cao Yanwei
Yanwei Cao
Ph.D. 2013
Postdoc at the University of Arkansas, USA
Wang Shuai
Shuai Wang
Ph.D. 2013
Engineer at the University of Chinese Academy of Sciences
Liu Shuming
Shuming Liu 
Ph.D 2014
Teacher at Beijing Yuying School
Li Fengmiao
Fengmiao Li 
Ph. D 2014
Postdoc at the University of British Columbia, Canada
Li Lin
Lin Li
Ph. D 2014
Postdoc at the University of Twente, Neitherland
Li Wentao
Wentao Li 
Ph.D 2015
Lecturer at Shaanxi University of Science and Technology
Jiuquan Sha
M.S. 2015
Engineer  at East Changing Co., Beijing

Liang Yan
Yan Liang
Ph. D 2017
PostDoc at Peking University

Jiaqi Guan
Ph.D 2017
PostDoc at Tsinghua University
Huang Xiaochun
Xiaochun Huang
Ph.D 2017
PostDoc at RWTH Aachen University, Germany

Shuyuan Zhang
Ph. D 2018
PostDoc at Cornell University, USA
Bing Liu
Ph. D 2018
PostDoc at Universität Würzburg, Germany
贾逊
Xun Jia
Ph.D 2019
PostDoc at
Argonne National Laboratory, USA 
Zhu Qing
Qing Zhu
Ph. D 2019
Engineer at Huawei, Shenzhen
Liu LiXia
Lixia Liu
Ph. D 2019
Public Servant in
the Government of Chongqing
Wang Yade
Yade Wang
Ph.D 2021
PostDoc at
Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
Xue SiweiSiwei Xue
Ph.D 2021
PostDoc at
 Institute of Physics,
Chinese Academy of Sciences

An QichangQichang An
Ph.D 2021
 Research Engineer at BOE
Miao Guangyao
Ph.D 2021
PostDoc at
 Institute of Physics,
Chinese Academy of Sciences
Xu XiaofengXiaofeng Xu
Ph.D 2022

Analyst at  Guosen Securities
李博
Bo Li
Ph.D 2022
PostDoc at the Institute for Basic Sciences (IBS), Korea
王珍珍
Zhenzhen Wang
Ph.D 2022
Research Engineer at Huawei, Shenzhen
林子荐
Zijian Lin
Ph.D 2023
PostDoc at Peking University

谷明辉
Minghui Gu
Ph.D 2023
PostDoc at Institute of Physics,  Chinese Academy of Sciences
李毅
Yi Li
Ph.D 2023
Research Engineer at PengXinWei Tech (Shenzhen)
衷惟良
Weiliang Zhong
Ph.D 2023
Research Engineer at Huairou Laboratory

李佳德
Jiade Li
Ph.D 2024
PostDoc at Peking University